σοςεχξοχαξιρ πςοχοδρτσρ ξα ναϋιξλαθ σεςιι "MINI 4WD" ι ςαδιουπςαχμρενωθ νοδεμρθ αχτονοβιμεκ.